Zapustne Darcie Pierza

Zapustne Darcie Pierza

18 lut, 2020

Izba Regionalna w Zielonkach
oraz Sołectwo Zielonki
mają zaszczyt zaprosić na Zapustne Darcie Pierza,
które odbędzie się w„Tłusty czwartek”
tj. 20 lutego 2020 roku, o godz. 18:00
w Gminnym Młodzieżowym Klubie Sportowym, ( wejście przez ośrodek zdrowia)
przy ulicy Galicyjskiej 15 w Zielonkach.

Kultywując tradycyjny zwyczaj zapustnego darcia pierza będziemy świętowali kończący się karnawał w Zielonkach.