ZARZĄDZAĆ DZIEDZICTWEM – panel dyskusyjny | KKR 2016